VARNISH ist auf

0.27% (129/47188)aller TYPO3 installiert.
  • 0.4% (103/25665)aller TYPO3 0.0.x Installationen installiert
  • 0.5% (13/2580)aller TYPO3 7.6.x Installationen installiert
  • 1.34% (5/372)aller TYPO3 8.7.x Installationen installiert

VARNISH ist auf dem neusten Stand (v.2.1.2) bei

0% (0/47188) aller TYPO3 Installationen

    VARNISH ist in folgenden Versionen installiert

    • 90.7% (117/129) VARNISH v.unknown
    • 9.3% (12/129) VARNISH v.2.0.0